transport

Vad behöver du transportera? Higia städ och flytt AB sköter transport av varor från butiken till konsumenten och vice versa. Vi kan även hjälpa er med att transportera avfall samt renoveringsrester till en återvinningscentral.